ครบรอบ 150 ปี สุริยุปราคา

 อย่างที่น้องๆ ทราบดีว่า พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ได้ทรงคำนวณพยากรณ์การเกิดสุริยุปราคาไว้ล่วงหน้ากว่า 2 ปี ว่าจะเกิดในวันที่ 18 สิงหาคม 2411 ที่หว้ากอ จ.ประจวบคีรีขันธ์ และพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรสุริยุปราคาเต็มดวง ณ บ้านหว้ากอ ในวันเวลาดังกล่าว เหตุการณ์ได้เกิดขึ้นตามที่พระองค์ทรงพยากรณ์ไว้ทุกอย่าง อย่างถูกต้องแม่นยำ จนสหพันธ์ดาราศาสตร์สากลได้ขนานนามปรากฏการณ์สุริยุปราคาในครั้งนั้นว่า “King of Siam’s Eclipse”
โรงแรมยอดฮิต
ปี 2561 จึงเป็นปีแห่งการรำลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงครั้งประวัติศาสตร์ ณ หว้ากอ เพื่อเทิดพระเกียรติพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถของพระองค์