ดาวเคราะห์

ดาวเคราะห์

 

–  มีรูปร่างป็นทรงกลม ด้วยความโน้มถ่วงของวัตถุนั้นเอง

–  มีมวลน้อยพอที่จะไม่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจนกลายเป็นดาวฤกษ์

–  จัดการพื้นที่บริเวณวงโคจรของตัวเองให้ปราศจากวัตถุอื่น เช่น ดาวเคราะห์น้อย

 

ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะของเราจะแ192wayfaircircle.comบ่งออกเป็น “ดาวเคราะห์หิน” ที่มีพื้นผิวเป็นหินแข็ง และ “ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์” ซึ่งเป็นดาวเคราะห์ที่ประกอบด้วยชั้นของแก๊สและแก่นหินขนาดเล็ก

ดาวเคราะห์หินในระบบสุริยะของเรา ได้แก่

–  ดาวพุธ

–  ดาวศุกร์

–  โลก

–  ดาวอังคาร

 

ดาวเคราะห์แก๊สยักษ์ในระบบสุริยะของเรา ได้แก่

–   ดาวพฤหัสบดี

–   ดาวเสาร์

–   ดาวยูเรนัส

–  ดาวเนปจูน

ส่วนดาวเคราะห์ที่โคจรรอบดาวฤกษ์ดวงอื่น (ไม่ใช่ดวงอาทิตย์) จะเรียกว่า “ดาวเคราะห์นอกระบบสุริยะ”

ข้อมูลและวัตถุ ดาวพุธ ดาวศุกร์ โลก ดาวอังคาร ดาวพฤหัสบดี ดาวเสาร์ ดาวยูเรนัส ดาวเนปจูน
a 1 หน่วยดาราศาสตร์ (1 AU) = ระยะห่างเฉลี่ยระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ อยู่ที่149,600,000 กิโลเมตร
b 1 เท่าของมวลโลก = 5,980,000,000,000,000,000,000,000 กิโลกรัม
c 1 เท่าของความโน้มถ่วงที่พื้นผิวโลก (g) = 9.8 เมตร/วินาที2
ระยะห่างเฉลี่ยจากดวงอาทิตย์ (หน่วยดาราศาสตร์)a 0.38 0.72 1.00 1.52 5.20 9.45 19.20 30.06
รัศมีตัวดาว (กิโลเมตร) 2,440 6,054 6,378 3,397 71,492 60,268 25,559 24,746
มวล (จำนวนเท่าของมวลโลก)b 0.055 0.82 1.00 0.11 318 95.2 14.5 17.1
ความยาวนานของปี (วันของโลก) 88 225 365.25 687 11.9 years 29.45 years 84.0 years 164.8 years
ความยาวนานของวัน (วันของโลก) 176 117 1.0 1.03 0.41 0.43 0.75 0.67
ความโน้มถ่วงที่พื้นผิวดาว (จำนวนเท่าของความโน้มถ่วงที่พื้นผิวโลก)c 0.38 0.91 1.0 0.38 2.34 0.93 0.92 1.12
อุณหภูมิที่พื้นผิวดาว (โดยประมาณ) -200 to 400°C 460°C -80 to 50°C -150 to 20°C -110°C -140°C -190°C -200°C
จำนวนดวงจันทร์ 0 0 1 2 67 62 27 14