ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ปรากฎการณ์ ออโรรา

Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือ แสงใต้

ในโลกของเรานั้นล้วนก็มีปรากฏการณ์ธรรมชาติเกิดขึ้นมากมาก ซึ่ง Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือ แสงใต้ นี้ก็เป็นหนึ่งในปรากฏการณ์ธรรมชาติที่สวยงามอีกอย่างหนึ่งเลยก็ว่าได้ อีกทั้งในสมัยอดีตผู้คนเชื่อกันว่า แสงออร่านี้คือแสงที่เกิดจากดวงวิญญาณที่ต้องการจะติดตามสื่อสารกับพวกเขา ..

Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้

Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือ แสงใต้

     เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่สวยงาม พบได้เฉพาะบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ เช่น แคนาดา รัฐอลาสก้าของสหรัฐอเมริกา นอร์เวย์ สวีเดน ฟินแลนด์ รัสเซีย? แต่บางครั้งอาจจะปรากฏให้เห็นในที่ซึ่งอยู่ละติจูดต่ำลงมา

ถ้าปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นบริเวณใกล้ขั้วโลกเหนือเรียกว่าแสงเหนือ (northern lights) หรือเรียกเป็นทางการว่าแสงออโรรา บอรีเอลิส (aurora borealis)? แต่ถ้าเกิดใกล้ขั้วโลกใต้จะเรียกว่าแสงใต้? (southern lights) หรือแสงออโรรา ออสตราลิส (aurora australis) ?

?อริสโตเติล ปรัชญาเมธีชาวกรีก คนแรกที่อธิบายเกี่ยวกับ?ปรากฏการณ์ธรรมชาติ นี้!

     ผู้แรกที่พยายามบอกว่าแสงเหนือแสงใต้เป็นเพียงปรากฏการณ์ธรรมชาติคือ อริสโตเติล ปรัชญาเมธีชาวกรีก ซึ่งยืนยันว่าแสงเหนือไม่ใช่ปรากฏการณ์จากท้องฟ้า? แต่เป็นไอระเหยจากโลกแล้วเกิดการสับดาปกับชั้นบรรยากาศ? ถึงคำอธิบายนี้จะไม่ถูกต้องนัก แต่ก็ต้องยกความดีความชอบให้แก่ท่านในความพยายามที่จะให้มนุษย์คิดอย่างวิทยาศาสตร์มากกว่าเชื่ออย่างงมงาย? เมื่อวิทยาการต่าง ๆ เจริญรุดหน้ามากขึ้นในศตวรรษที่ 20? ทำให้เราเข้าใจปรากฏการณ์แสงประหลาดนี้ได้อย่างถูกต้องตามหลักการทางวิทยาศาสตร์เป็นครั้งแรก

Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้
คริสเชียน เบิร์กแลนด์ ( Kristian Birkeland)

Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือ แสงใต้ ทดลองได้จริง โดย?นักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์?คริสเชียน เบิร์กแลนด์ ( Kristian Birkeland)?

ในปี?1896?ความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับแสงออโรรามาจากนักวิทยาศาสตร์ชาวนอร์เวย์? Kristian Birkeland ?- คริสเชียน เบิร์กแลนด์?(1867-1917)?โดยเขาเสนอว่าแสงออโรราเกิดจากอนุภาคมีประจุไฟฟ้าจากดวงอาทิตย์ถูกสนามแม่เหล็กโลกดึงมันเข้าสู่บริเวณขั้วโลก?จริงๆแล้วเขาไม่ใช่คนแรกที่เสนอทฤษฎีเกี่ยวกับอนุภาคจากดวงอาทิตย์?แต่ผลงานของเขาโดดเด่นเนื่องจากเขาสามารถทำการทดลองในเรื่องนี้ได้?

Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้
Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้
เมื่อเกิดปรากฏการณ์ผิวดวงอาทิตย์ปะทุขึ้น จะปลดปล่อยอนุภาคอิเลกตรอนทุกทิศทุกทางไปในห้วงอวกาศ เรียกว่าลมสุริยะ (Solar wind)?เมื่อลมสุริยะผ่านเข้ามาใกล้โลก? ขั้วแม่เหล็กโลกจะดึงดูดอนุภาคอิเลกตรอนบางส่วนเข้าหา? ขณะที่อิเลกตรอนผ่านเข้าใกล้ชั้นบรรยากาศโลก จะกระทบกับอะตอมหรือโมเลกุลของแก๊สที่ล่องลอยอยู่ในชั้นบรรยากาศ จึงทำให้เกิดการเรืองแสงเช่นเดียวกับการทดลองเรื่องอิเลกตรอนในหลอดสุญญากาศของเซอร์วิลเลียม คุก ??

Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้
Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้

สีสวยๆ ของ?Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้

แสงเหนือแสงใต้มีสีสันต่าง ๆ ส่วนใหญ่ที่พบจะมีสีเขียวหรือสีขาว สีอื่นที่พบได้บ้าง เช่นสีแดง สีน้ำเงิน สีม่วง สีเหลือง นอกจากนี้สีของแสงออโรราขึ้นอยู่กับชนิดของแก๊สที่ถูกอิเลกตรอนชน? สีที่เห็นส่วนใหญ่คือสีเขียวหรือขาวอมเขียว ซึ่งเกิดจากอิเลกตรอนชนกับอะตอมของแก๊สออกซิเจนที่ชั้นความสูงไม่มาก บางครั้งจะเห็นสีแดงที่ปลายด้านล่าง เกิดจากอิเลกตรอนกระทบกับโมเลกุลของออกซิเจนหรือไนโตรเจนในชั้นบรรยากาศที่อยู่ต่ำลงมา ??

-?อิเลกตรอนที่กระทบกับโมเลกุลของไนโตรเจนที่อยู่สูงสุดชั้นบรรยากาศ ในช่วงเวลาสนธยาใกล้ค่ำหรือใกล้รุ่งอาจทำให้เกิดแสงออโรราสีน้ำเงินหรือม่วง

-?พายุอิเลกตรอนที่รุนแรงอาจชนกับอะตอมของออกซิเจนในชั้นบรรยากาศไอโอโนสเฟียร์ เกิดเป็นสีแดงฉานเต็มท้องฟ้า?

 

Aurora Polaris ปรากฎการณ์แสงเหนือแสงใต้
Aurora Polaris

Aurora Polaris ?แสงออโรรา กับความเชื่อ ..

คือ ปรากฏการณ์ทางธรรมชาติชนิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อของคนโบราณมาช้านาน ในสมัยโบราณมีวามเชื่อกันว่าปรากฏการณ์แสงออโรรานั้นมาจากพลังอำนาจจากพระผู้เป็นเจ้าเรื่องราวเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ หรือเป็นเรื่องของจิตวิญญาณซึ่งจะแตกต่างกันไปตามถิ่นฐานที่ได้เห็นแสงออโรร่า

– ทวีปอเมริกา : ผู้คนที่เชื่อกันว่า แสงออโรร่า คือแสงที่เกิดจากดวงวิญญาณที่พวกเขาพยายามจะติดต่อด้วย

– นอร์เวย์และชาวไวกิ้ง : เชื่อกันว่า แสงออโรร่าคือวิญญาณของสาวพรหมจารีที่มาร่ายร่ำท่ามกลางรัตติกาล

– ชาวเอสกิโมและชนพื้นถิ่นทางตอนเหนือของแคนนาดา : เชื่อกันว่า เป็นวิญญาณของผู้ตายที่พยายามติดต่อกับบรรดาญาติมิตรที่ยังมีชีวิตอยู่บนพื้นโลก