ดาวเคราะห์เคียงเดือน

ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือน

ปรากฏการณ์ดาวเคียงเดือน หรือ ปรากฏการณ์พระจันทร์ยิ้ม เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะคล้ายใบหน้าคนกำลังยิ้ม โดยดาวคู่ดังกล่าว ได้แก่ ดาวศุกร์และดาวพฤหัสบดี เมื่อมองจากโลก จะอยู่ห่างกัน 2 องศา ในระยะท้องฟ้า และจะมีดวงจันทร์เสี้ยว

ดาวเคราะห์เคียงเดือน

ในช่วงวันที่ 19 – 21 มิถุนายน 2558 หลายปีที่ผ่านมา เราจะมีโอกาสสัมผัสกับความสวยงามของท้องฟ้าได้เป็นเวลาถึง 3 คืนต่อกัน ปรากฏการณ์ดาวเคราะห์เคียงเดือนนี้สามารถสังเกตเห็นได้ หลังจากดวงอาทิตย์ตกลับขอบฟ้าทางทิศตะวันตกด้วยตาเปล่า พร้อมกันทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับทัศนวิสัยท้องฟ้าของแต่ละพื้นที่ด้วย)

:: ตำแหน่งมุมร่วมทิศ (conjunction) คืออะไร

ตำแหน่งมุมร่วมทิศ (conjunction) คือการที่มีวัตถุท้องฟ้าตั้งแต่ 2 วัตถุ มาปรากฏอยู่ในแนวเดียวกันหรือทิศทางเดียวกัน มักเป็นช่วงที่อยู่ใกล้กันตามแนวเส้นแวง (Longitude) ของวงกลมท้องฟ้าเมื่อมองจากโลก โดยวัตถุนั้นอาจเป็นดาวเคราะห์ กับดวงอาทิตย์ (Sun) หรือ ดวงจันทร์ (Moon) ก็ได้

นอกจากนี้เราก็จะยังมีโอกาศได้เห็นปรากฏการณ์แสงโลก (Earth Shine) ที่เกิดจากแสงอาทิตย์ที่สะท้อนกับผิวโลกไปยังดวงจันทร์ และสะท้อนกลับมายังผู้สังเกตบนโลกอีกต่อหนึ่ง ทำให้ผู้สังเกตบนโลกเห็นแสงจางๆ จากด้านมืดของดวงจันทร์ ซึ่งเป็นอีกปรากฎการณ์หนึ่งที่เราสามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าในช่วงดังกล่าว เช่นกัน