ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติ

ปรากฏการณ์ธรรมชาติปรากฏการณ์ธรรมชาติ คือ การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติเป็นสิ่งที่อยู่รอบตัวเรา มักส่งผลกระทบต่อเรา ในธรรมชาติ การเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีผลกระทบต่อเรารุนแรงมาก สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงมีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและเป็นสิ่งที่มนุษย์ทำให้เกิดขึ้น

1.ยกตัวอย่างเช่น ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่สวยงาม

ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ

 1.1 ปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำ คือ  เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นหลังจากฝนตก เราสามารถมองเห็นรุ้งกินน้ำได้เมื่อมีละอองน้ำในอากาศและมีแสงอาทิตย์ส่องมาจากด้านหลังของผู้สังเกตการณ์ในมุมที่สูงจากพื้นไม่มากนัก โดยส่วนใหญ่รุ้งกินน้ำจะปรากฏให้เห็นชัดเจนเมื่อท้องฟ้าส่วนมากค่อนข้างมืดครึ้มด้วยเมฆฝน ส่วนผู้สังเกตการณ์อยู่ในที่พื้นที่สว่างซึ่งมีแสงส่องจากดวงอาทิตย์ จะทำให้มองเห็นรุ้งกินน้ำพาดผ่านฉากหลังสีเข้มปรากฏการณ์รุ้งกินน้ำยังอาจพบเห็นได้ในบริเวณใกล้กับน้ำตกและน้ำพุ หรืออาจสร้างขึ้นเองได้โดยการพ่นละอองน้ำไปในอากาศกลางแสงแดด

ปรากฏการณ์ทะเลดวงดาว

1.2 ปรากฏการณ์ทะเลดวงดาว คือ  น้ำในทะเลจะระยิบระยับสวยงามเหมือนกระจกที่สะท้อนดาวประกายจากท้องฟ้าข้างบน ซึ่งปรากฏการณ์นี้สามารถพบได้ที่ทะเลใดก็ได้ ท้องทะเลยามค่ำคืน แสงสวยงามที่ระยิบระยับตามแนวชายหาดที่มีลักษณะเหมือนมีดาวอยู่บนท้องฟ้าแต่ที่จริงแล้ว คือ จุลินทรีย์ทางทะเล หรือ แพลงก์ตอนพืชที่เรืองแสงอยู่ในน้ำนั่นเอง ทำให้เกิดแสงสีน้ำเงินสวยน่าตื่นตาตื่นใจตามชายหาด

2.ยกตัวอย่าง ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่ร้ายแรง เช่น

2.1 ปรากฏการพายุฝุ่ยยักษ์ คือ จากภาพที่เห็นจะเป็นปรากฏการณ์พายุฝุ่นยักษ์ที่เกิดขึ้นในเมืองฟีนิกซ์ของสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 4 ก.ค.57ซึ่งส่งผลกระทบทำให้ทัศนวิสัยเลวร้าย การจราจรทางอากาศต้องล่าช้าออกไป โดยเจ้าหน้าที่กล่าวว่า มันเป็นเรื่องปกติของภูมิภาค และเมืองนี้ เพราะต้องเจอกับพายุฝุ่นทุกๆปี ในช่วงฤดูมรสุม บางครั้งอาจจะเกิด 1-3 ครั้งต่อปีก็ได้  การเกิดพายุฝุ่นนี้เราเรียกว่า “ฮาบูบ” (Haboob) ซึ่งเป็นภาษาอาหรับ ที่ใช้เรียกรูปแบบของพายุทราย ที่มักเกิดขึ้นในทะเลทรายซาฮาร่า และ คาบสมุทรอาหรับ

2.2 ปรากฏการณ์แผ่นดินไหว คือ  เป็นปรากฏการณ์สั่นสะเทือนหรือเขย่าของพื้นผิวโลกที่ก่อให้เกิดอันตรายและความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิต และทรัพย์สินของมนุษย์ได้เป็นบริเวณกว้าง ซึ่งก็เกิดขึ้นในหลายประเทศปัจจุบันหลายประเทศมีความพยายามเป็นอย่างมากที่จะทำการศึกษา และทำความเข้าใจถึงกลไกของการเกิดแผ่นดินไหวโดยทั่วไปสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับการเผชิญกับภัยแผ่นดินไหว คือ การเตรียมความพร้อมที่ดี  แต่ละประเทศควรมีมาตรการในการป้องกัน และบรรเทาภัยแผ่นดินไหวทั้งในระยะสั้น ระยะปานกลาง และระยะยาว

2.3 ปรากฏการณ์สึนามิ คือ เป็นปรากฏการณ์ที่มีลักษณะเป็นระลอกคลื่น ที่เกิดขึ้นจากการที่น้ำในทะเลสาบหรือในท้องมหาสมุทรจำนวนมหาศาล เกิดการเคลื่อนย้ายถ่ายเทจากบริเวณหนึ่งสู่อีกบริเวณหนึ่งอย่างรวดเร็ว อันเนื่องมาจากการเกิดแผ่นดินไหว แผ่นดินเคลื่อนตัว ภูเขาไฟระเบิด หรือจากวัตถุนอกโลก คลื่นสึนามิที่เกิดขึ้นนี้จะถาโถมเข้าสู่พื้นที่ชายฝั่งทะเลด้วยความรวดเร็ว และรุนแรง ทำให้เกิดความเสียหายอย่างที่ไม่อาจประเมินได้ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ตลอดจนที่อยู่อาศัยที่ต้องพังพินาศไป พร้อม ๆ กับมนุษย์จำนวนมากมายที่อาจได้รับบาดเจ็บและล้มตายไปด้วยฤทธิ์ของมหาพิบัติ ภัยที่เกิดขึ้นอย่างฉับพลันน่ากลัวและสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอีกปรากฏการณ์หนึ่ง เหตุการณ์ภัยธรรมชาติที่ถาโถมเข้าใส่นานาประเทศ

2.4 ปรากฏการณ์พายุทอร์นาโด คือ เป็นปรากฏการณ์พายุหมุนที่เกิดขึ้นได้หลายลักษณะ แต่ลักษณะที่มักพบได้บ่อยที่สุดคือลักษณะรูปทรงกรวย ทอร์นาโดสามารถก่อพลังทำลายได้สูง โดยความเร็วลมสามารถสูงมากถึง 500 กม/ชม (300 ไมล์/ชม) ซึ่งก่อให้เกิดการพังทลายของสิ่งก่อสร้างได้ สาเหต์ที่เกิดพายุทอร์นาโดเนื่องมาจากการเกิดกลุ่มของอากาศที่เย็นกว่าลอยผ่านเข้าไปใต้กลุ่มของอากาศที่อบอุ่นกว่า จึงทำให้เกิดกการถ่ายเทอากาศหมุนเวียนกันขึ้นในเขตจำกัดและเป็นไปได้โดยรวดเร็วใกล้ ๆ จุดศูนย์กลางจะมีกระแสลมหมุนเร็วที่สุดจนทำให้เกิดลำอากาศเป็นเกลียวตั้งสูงขึ้นไปในท้องฟ้า ถัดออกมาทางขอบนอกอัตราเร็วของการหมุนค่อย ๆ ช้าลง แต่กระนั้นก็ตามที่ขอบนอกของมันก็มีความแรงพอที่จะพัดเอาบ้านทั้งหลังให้พังไปได้อย่างง่ายดาย

และนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ที่เรายกตัวอย่างมาให้ดูว่าแต่ละปรากฏการณ์นั้นมีทั้งแบบสวยงาม และไม่สวยงาม หรือสร้างภัยพิบัดให้แก่บ้านเมืองของเรา ดังนั้นไม่ว่าอย่างไรก็ตามเราก็ต้องเตรียมความพร้อมไว้เสมอ