ปรากฏการณ์ท้องฟ้า

ปรากฏการณ์ท้องฟ้า?

ปรากฏการณ์บนท้องฟ้า

                  ปรากฏการณ์ท้องฟ้า คือ ปรากฏการณ์การที่เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ทางธรรมชาติ โดยที่เราจะรู้มาก่อนหรือไม่รู้มาก่อนแล้วแต่สภาพอากาศ  อาทิตย์ทรงกรด   จันทร์ทรงกรด การเกิดรุ้ง  หรือแสงเหนือแสงใต้   แต่ก็มีปรากฏการณ์อีกหลายอย่างที่เกิดนอกบรรยากาศโลกอันเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์  เช่นการเกิดดวงจันทร์ข้างขึ้น ข้างแรม การเกิดจันทรุปราคา  สุริยุปราคา ดาวเคียงเดือน  ดวงจันทร์บังดาวเคราะห์  ดาวเคราะห์บังดาวฤกษ์และการปรากฏของดาวหาง แต่ละปรากฏการณ์ก็มีความแตกต่างกันไปมีประโยชน์ที่สามารถอธิบายได้ตามหลักวิทยาศาสตร์

ปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นมีดังนี้

ปรากฏการณ์ดวงอาทิตย์ทรงกลด

1.พระอาทิตย์ทรงกรด คือ  ปรากฏการที่เกิดขึ้นจากบรรยากาศของโลกในชั้นโทรโพสเฟียร์ เกิดขึ้นในยามที่บรรยากาศชั้นบนของโลกมีเกล็ดเล็ก เป็นปรากฎการณ์ที่มีลักษณะคล้ายรุ้งกินน้ำ ที่มีลักษณะเป็นวงกลม  เกิดจากผลึกน้ำแข็งภายในเมฆเซอร์โรสตราตัส ซึ่งเป็นเมฆชั้นสูงแผ่นบางๆ ปกคลุมท้องฟ้าเป็นบริเวณกว้าง เมื่อแสงอาทิตย์ตกกระทบผลึกน้ำแข็งหกเหลี่ยมแต่ละก้อน แสงนั้นจะหักเหเบี่ยงเบนไปจากเดิม 22องศาส่งผลให้เรามองเห็นดวงอาทิตย์ทรงกลดเป็นรูปวงกลม มีลักษณะเป็นแถบสีรุ้ง (Spectrum) คล้ายการเกิดรุ้งกินน้ำหลังฝนตก ซึ่งเราเรียกว่า “พระอาทิตย์ทรงกรด”

พระจันทร์ทรงกลด

2.พระจันทร์ทรงกลด คือ ปรากฏการณ์ธรรมชาติที่แสนงดงาม โดยจะปรากฏแสงเรืองรอง1-2วงล้อมรอบดวงจันทร์ บางครั้งอาจมีแสงเรือง เป็นแนวโค้งหลากหลายรูปแบบปรากฏให้เห็น เกิดจากมีเมฆระดับลอยสูง ประเภท Cirrus/Cirrostratus มาบดบังดวงจันทร์เมฆพวกนี้ตอนกลางวันจะเห็นเป็นเพียงชั้นบางๆ จางๆ ลอยอยู่บนฟ้ามื่อแสงจันทร์ ตกกระทบ ก็เกิดการหักเห และเนื่องจากแสงแต่ละสีมีค่าความยาวคลื่นต่างกัน ก็หักเหได้มุมไม่เท่ากัน เกิดการแยกแสงออกเป็นสีรุ้ง รอบแหล่งกำเนิดแสงนั้น จึงเกิดเป็น “จันทร์ทรงกลด”

ปรากฏการณ์จันทรุปราคา

3.จันทร์ทรุปราคา หรือเรียกอีกอย่างว่า จันทคราส คือ เป็นปรากฏการณ์ที่ดวงจันทร์ผ่านหลังโลก ซึ่งเกิดขึ้นได้เฉพาะเมื่อดวงอาทิตย์ โลกและดวงจันทร์เรียงตรงกันพอดีหรือใกล้เคียงมาก โดยมีโลกอยู่กลาง ซึ่งในสมัยก่อน ในคืนวันเพ็ญ ที่จู่ ๆ ดวงจันทร์ที่สว่างจ้าอยู่ดี ๆ ก็เกิดเป็นสีส้มแดงแบบก้อนอิฐ แล้วเรียกกันว่า พระจันทร์สีเลือด ปรากฏการณ์เช่นนี้ก็คือการเกิด “จันทรุปราคา” เนื่องมาจากเงาของโลกทอดไปทับดวงจันทร์นั่นเอง

ปรากฏกาณ์สุริยุปราคา

4.สุริยุปราคา คือ  เป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติ เกิดขึ้นเมื่อดวงอาทิตย์ ดวงจันทร์ และโลก โคจรมาเรียงอยู่ในแนวเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลาง เกิดขึ้นเฉพาะในวันที่ดวงจันทร์มีดิถีตรงกับจันทร์ดับ เมื่อสังเกตจากพื้นโลกจะเห็นดวงจันทร์เคลื่อนเข้ามาบดบังดวงอาทิตย์ โดยอาจบังมิดหมดทั้งดวงหรือบางส่วนก็ได้ สุริยุปราคาจะเกิดขึ้นไม่บ่อยนัก เพราะส่วนใหญ่ดวงจันทร์มักจะโคจรในระดับที่สูงหรือต่ำกว่าแนวระดับเดียวกัน ( แนวเส้นตรงเดียวกัน ) กับโลกและดวงอาทิตย์ ดังนั้น “สุริยุปราคา” จะเกิดขึ้นได้เมื่อดวงจันทร์โคจรมาอยู่ในแนวเส้นตรงระหว่างโลกกับดวงอาทิตย์ ( ตรงกับแรม 14 – 15 ค่ำ )

ปรากฏการณ์ดาวหางเฉียดดาวอังคาร

5.ดาวหางเฉียดดาวอังคาร คือ ดาวหางอาจจะผ่านชั้นบรรยากาศดาวอังคาร แล้วทำให้เกิดฝนดาวตกที่มองเห็นได้จากพื้นผิวดาวอังคารดาวหางนี้ใช้เวลานับล้านปี ค่อย ๆ เดินทางเข้ามาสู่ระบบสุริยะชั้นใน จนในเวลาไม่ถึงสามปีที่ผ่านมาดาวหางนี้ได้สัมผัสกับความร้อนจากดวงอาทิตย์อย่างแท้จริง เนื่องจากดาวหางนี้อยู่ในห้วงอวกาศลึกมาตั้งแต่เมื่อหลายล้านปีที่แล้วองค์ประกอบของดาวหางจึงเปรียบเสมือนได้กับแคปซูลกาลเวลาที่บันทึกองค์ประกอบดั้งเดิมของระบบสุริยะดึกดำบรรพ์เอาไว้