วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

            ภาวะโลกร้อนและเหตุการณ์สภาพอากาศที่แปรปวนที่เกิดขึ้นอยู่บ่อยครั้ง เช่น การเกิดน้ำท่วมและสภาพความแห้งแล้งในหลายพื้นที่ ได้ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในโลกเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังมีมลพิษทางน้ำ อากาศและดิน ซึ่งได้จำกัดการเจริญเติบโตของระบบนิเวศ ทั้งระบบนิเวศทางน้ำและทางบก วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมสามารถช่วยเปิดประตูสู่ความหลากหลายในเส้นทางการทำงานและยังช่วยให้คุณเข้าใจโลกรอบตัวคุณ

วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

หลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

            วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมเป็นสาขาวิชาที่กว้างที่ครอบคลุมในสาขาวิชาฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยาและนำมาประยุกต์ใช้เพื่อความเข้าใจในปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดมลพิษ เพื่อที่จะช่วยในการรักษาทรัพยากรของโลกให้มีความสมบูรณ์และความยั่งยืนให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้ หลังจากที่ได้ปรับปรุงความเข้าใจในระบบปฏิสัมพันธ์ เราจะสามารถจำแนกและดำเนินการในการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อความท้าทายทางสิ่งแวดล้อมที่เราต้องเผชิญหน้าโดยมีเป้าหมายสูงสุดอยู่ที่การส่งเสริมความเข้าใจในสิ่งแวดล้อมที่มีความซับซ้อนที่อยู่รอบตัวเราและการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะส่งผลต่อความยั่งยืน