เกี่ยวกับเรา

ถ้าพูดถึงเรื่องดาราศาสตร์ของโลกมีอะไรหลายๆอย่างให้เราค้นหา ศึกษา และเรียนรู้ บนท้องฟ้ามีสิ่งของวัตถุต่างๆมากมายและยังมีทั้งปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลกของเรามีหลายรูปแบบทั้งแบบรุนแรง แบบสวยงาม และยังมีผู้ที่ให้ความรู้ทางดาราศาสตร์ที่สามารถบ่งบอกได้ว่าวัตถุนี้คืออะไร มาจากไหนและเกิดขึ้นได้อย่างไรข้อมูลพวกนี้สามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์และการเรียนการสอนการดำรงชีวิตของมนุษย์ว่าเป็นมาอย่างไร