หมวดหมู่: ระบบสุริยะ

ดาวเคราะห์ – มีรูปร่างป็นทรงกลม ด้วยความโน้มถ่วงของวัตถุนั้นเอง – มีมวลน้อยพอที่จะไม่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจนกลายเป็นดาวฤกษ…

Read more

ดาวหางวิ่งเฉียดดาวอังคาร สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนม…

Read more

ระบบสุริยะจักรวาล ระบบสุริยะ   ระบบสุริยะ (อังกฤษ: Solar Systemroyalhill-online.com) ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆ ที่โคจรรอบด…

Read more

ดาวเคราะห์   –  มีรูปร่างป็นทรงกลม ด้วยความโน้มถ่วงของวัตถุนั้นเอง –  มีมวลน้อยพอที่จะไม่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจนกลายเ…

Read more

ดาวเคราะห์เป็นวัตถุที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ ซึ่งวัตถุนั้นต้องมีคุณสมบัติ 3 อย่างถึงจะถูกจัดประเภทให้เป็น “ดาวเคราะห์” ได้ ไม่ใช่วัตถุ…

Read more

คณะนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสสามารถไขความลับเรื่องที่มาของปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ (Solar Flare) หรือการลุกจ้าอย่างรุนแรงจากชั้นบรรยากาศข…

Read more

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใช้กล้องโทรทรรศน์ทางไกลอัตโนมัติซีกฟ้าใต้ของไทยที่ชิลี…

Read more