ระบบสุริยะจักรวาล ระบบสุริยะ   ระบบสุริยะ (อังกฤษ: Solar System) ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแร…

Read more

ระบบสุริยะจักรวาล ระบบสุริยะ   ระบบสุริยะ (อังกฤษ: Solar Systemroyalhill-online.com) ประกอบด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่นๆ ที่โคจรรอบด…

Read more

ดาวเคราะห์   –  มีรูปร่างป็นทรงกลม ด้วยความโน้มถ่วงของวัตถุนั้นเอง –  มีมวลน้อยพอที่จะไม่เกิดปฏิกิริยานิวเคลียร์ฟิวชันจนกลายเ…

Read more

ฟัลคอนเฮฟวีทะยานขึ้นฟ้า ฟัลคอนเฮฟวี เป็นจรวดขับดันที่ทรงพลังที่สุดในปัจจุบัน เป็นรองเพียงจรวดแซตเทิร์น 5 ที่เคยนำมนุษย์ไปสำรวจดวงจ…

Read more

โซลาร์แฟลร์ คณะนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสสามารถไขความลับเรื่องที่มาของปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ (Solar Flare) หรือการลุกจ้าอย่างรุนแรงจากช…

Read more

17 เม.ย. โซลาร์แฟลร์ คณะนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสสามารถไขความลับเรื่องที่มาของปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ (Solar Flare) หรือการลุกจ้าอย่างร…

Read more

ดาวเคราะห์เป็นวัตถุที่โคจรอยู่รอบดาวฤกษ์ ซึ่งวัตถุนั้นต้องมีคุณสมบัติ 3 อย่างถึงจะถูกจัดประเภทให้เป็น “ดาวเคราะห์” ได้ ไม่ใช่วัตถุ…

Read more

คณะนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสสามารถไขความลับเรื่องที่มาของปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ (Solar Flare) หรือการลุกจ้าอย่างรุนแรงจากชั้นบรรยากาศข…

Read more