ป้ายกำกับ: ซึ่งทำให้พบว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้างสนามแม่เหล็ก 2

โซลาร์แฟลร์ คณะนักวิทยาศาสตร์ฝรั่งเศสสามารถไขความลับเรื่องที่มาของปรากฏการณ์โซลาร์แฟลร์ (Solar Flare) หรือการลุกจ้าอย่างรุนแรงจากช…

Read more