ระบบสุริยะ

ระบบสุริยะ

คือ ประกอบไปด้วยดวงอาทิตย์และวัตถุอื่น ๆ ที่โคจรรอบดวงอาทิตย์เนื่องจากแรงโน้มถ่วง  ดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์อยู่ตรงศูนย์กลางของระบบ มีดาวเคราะห์และวัตถุขนาดเล็ก เช่น ดาวเคราะห์แคระ ดาวเคราะห์น้อย ดาวหาง เป็นบริวารโคจรล้อมรอบ  ดาวเคราะห์บางดวงมีดวงจันทร์บริวารโคจรล้อมรอบ

1. ดาวพุธ(Mercury) เป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดในระบบสุริยะ และยังอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากที่สุด ดาวพุธจะมีผิวขรุขระ เนื่องจากเกิดจากการพุ่งชนของลูกอุกกาบาต

ไม่มีดวงจันทร์เป็นบริวารและไม่มีแรงโน้มถ่วงมากพอที่จะสร้างชั้นบรรยากาศ ใช้เวลาโคจรรอบดวงอาทิตย์ 87.969 วัน

2.ดาวศุกร์(Venus)  เป็นดาวเคราะห์ที่สว่างที่สุด เป็นลำดับที่ 3 รองจากดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่สอง

เนื่องจากดาวศุกร์มีวงโคจรใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่าโลก ดาวศุกร์เมื่อปรากฏในท้องฟ้าเวลาเช้ามืดทางทิศตะวันออก เรียกว่า “ดาวประกายพฤษ” หรือ “ดาวรุ่ง”

3.ดาวอังคาร(Mars) เป็นดาวเคราะห์ลำดับที่ 4 จากดวงอาทิตย์ เป็นดาวเคราะห์ที่เล็กที่สุดเป็นลำดับที่สองของระบบสุริยะ

ดาวอังคารมีโครงสร้างภายในประกอบด้วยแก่นของแข็งมีรัศมีประมาณ 1,700 กิโลเมตร ห่อหุ้มด้วยชั้นแมนเทิลที่เป็นหินหนืดหนาประมาณ 1,600 กิโลเมตร

และมีเปลือกแข็งเช่นเดียวกับโลก มีดวงจันทร์บริวารขนาดเล็ก 2 ดวง คือ โฟบัสและดีมอส

4.ดาวพฤหัส(Jupiter) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ป็นลำดับที่ 5 และเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในระบบสุริยะ

ดาวพฤหัสบดีหมุนรอบตัวเองด้วยอัตราเร็วสูงที่สุด ร่องรอยที่เด่นชัดที่สุดบนดาวพฤหัสบดี คือ จุดแดงใหญ่ และเป็นวัตถุที่สว่างที่สุดเป็นอันดับที่ 4 ในท้องฟ้า

5.ดาวเสาร์(Saturn) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ถัดจากดาวพฤหัสบดี เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 6 จากดวงอาทิตย์ มีรูปร่างป่องออกตามแนวเส้นศูนย์สูตร

ที่เรียกว่าทรงกลมแป้น ดาวเสาร์เป็นดาวเคราะห์เพียงดวงเดียวในระบบสุริยะที่มีความหนาแน่น วงแหวนของดาวเสาร์ช่วยสะท้อนแสง

ทำให้มองเห็นความสว่างของดาวเสาร์เพิ่มมากขึ้น

6.ดาวยูเรนัส(Uranus) เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เป็นลำดับที่ 7 เป็นดาวเคราะห์แก๊สมีขนาดใหญ่เป็นลำดับที่ 3

มีลักษณะคล้ายกับดาวเสาร์และดาวพฤหัสบดี จะมีแกนชั้นนอกที่เต็มไปด้วยแอมโมเนียและมีเทน ซึ่งทำให้เรามองดาวยูเรนัสมีลักษณะเป็นสีเขียว

7. ดาวเนปจูน(Neptune) เป็นดาวเคราะห์ในระบบสุริยะลำดับสุดท้ายที่อยู่ห่างจากดวงอาทิตย์ ลักษณะมีผิวสีน้ำเงิน

ซึ่งบางครั้งจะเข้ามาอยู่ใกล้ดวงอาทิตย์มากกว่า ขึ้นอยู่กับการโคจรของดาวพลูโต แต่ปัจจุบันดาวพลูโตเป็นดาวเคราะห์แคระแล้ว

จะมีดาวบริวารที่รู้จักทั้งหมด 14 ดวง

8.ดาวพลูโต(Pluto) เป็นดาวเคราะห์แคระในแถบไคเปอร์ เป็นดาวเคราะห์ดวงที่ 9  ของระบบสุริยะมีดาวบริวารเพียงดวงเดียว เรียกว่า Charon

มีลักษระสีแดง/ส้มแดง   และดาวพลูโตยังมีขนาดเล็กกว่าดาวบริวาร 7 ดวงของดาวเคราะห์ดวงอื่นด้วย