สถานที่เรียนรู้

สถานที่ที่น่าสนใจ

ดาวเกิดแก้ว

             เป็นสถานที่ ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับดวงดาวและธรรมชาติ เหมาะสำหรับผู้ที่ให้ความสนใจทางด้านดาราศาสตร์ และรักในธรรมชาติ ตลอดจนเป็นแหล่งพัฒนาศักยภาพของครูด้านการสอนวิชาวิทยาศาสตร์โลกและดาราศาสตร์ โดยใช้กระบวนการวิจัยเป็นกิจกรรมที่สำคัญ “หอดูดาวเกิดแก้ว “จะตั้งอยู่ ตำบล บ่อพลอย อำเภอ บ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี  71160 สนใจในกิจกรรมควรติดต่อล่วงหน้า 2 สัปดาห์ ที่น.ท.ฐากูรย์ เกิดแก้ว หรือ คุณแอนนา เกิดแก้ว โทร. 08 1927 4140 หรือติดต่อทางไปรษณีย์ที่ หอดูดาวเกิดแก้ว ตู้ปณ. 3 ปณฝ.กองทัพอากาศ กทม. 10213 (เปิดเฉพาะฤดูหนาว พฤศจิกายน-กุมภาพันธ์)

    

หอดูดาวหว้ากอ

             ก่อตั้งอยู่ที่ตำบล คลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 ซึ่งสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 เสด็จพระราชดำเนินเพื่อทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานนามว่า “อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้า ณ “หว้ากอ” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์” เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งเป็นสถานศึกษา สังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียน เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2536 อาคาร 3 หลังเชื่อมต่อกัน คือ อาคารพันทิวาทิต พันพินิจจันทรา ดาราทัศนีย์

หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติฯ สงขลา

            ตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้าง ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา เป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สำคัญในภาคใต้ ตั้งอยู่พิกัดละติจูด 7 องศาเหนือ สังเกตวัตถุในซีกฟ้าใต้ได้ดีกว่าภูมิภาคอื่น สภาพท้องฟ้ายังเอื้อให้สังเกตปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ในช่วงฤดูฝนได้ดี สนับสนุนการวิจัยดาราศาสตร์ สำหรับนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษาในภาคใต้ มีทิวทัศน์โดยรอบสวยงาม มองเห็นทั้งทะเลสาบสงขลาและอ่าวไทย และยังเป็นศูนย์เรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมอย่างครบวงจรอีกด้วย  หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา สงขลา จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวิชาการที่สำคัญ ในฐานะหอดูดาวที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ สร้างความภาคภูมิใจให้ชาวสงขลา ชาวใต้ และชาวไทยทุกคน คาดว่าจะเปิดดำเนินการประมาณ ปี 2561

หอดูดาว ดอยอินทนนท์

        เป็นสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ(องค์การมหาชน) หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ก่อตั้งอยู่ที่ สถานีทวนสัญญาณทีโอที อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ กม.44.4 อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่  มีทัศนวิสัยทางดาราศาสตร์ที่เหมาะสมต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์ อยู่สูงจากระดับฟ้าหลัว มีสภาพอากาศปลอดโปร่งสามารถสังเกตการณ์ท้องฟ้าได้เฉลี่ยมากกว่า 200 คืนต่อปี รวมทั้งยังปราศจากแสงจากเมืองใหญ่รบกวน ประกอบด้วย อาคารหลัก 2 หลัง คือ อาคารหอดูดาว และอาคารควบคุม

หอดูดาว ดอยอินทนนท์      หอดูดาว ดอยอินทนนท์