โลก

โลก

เป็นดาวเคราะห์ดวงหนึ่ง มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ ๕ ในระบบสุริยะ เป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์และสิ่งมีชีวิตทั้งหลายหรือที่เราศัยอยู่ทุกวันนี้นั่นเอง และมี ดวงจันทร์ ซึ้งเป็นดาวบริวารเพียงดวงเดียวของโลกก็ถือกำเนิดตามมาสิ่งมีชีวิตทรงภูมิปรัชญาที่ครอปครองโลกปัจจุบันนี้ก็คือมนุษย์  โลกมีปฏิสัมพันธ์เชิงโน้มถ่วงกับวัตถุอื่นในอวกาศโดยเฉพาะดวงอาทิตย์และดวงจันทร์ ระหว่างการโคจรรอบดวงอาทิตย์หนึ่งรอบ โลกจะหมุนรอบแกนตนเองประมาณ 366.26 รอบ เกิดเป็นวันสุริยะ 365.26 วัน หรือหนึ่งปีดาราคติ

โลก